Health Net Finance - Застраховки

  “ХелтНет Финанс” АД е българско акционерно дружество, което от 2002 г. съществува като търговска и консултантска компания за маркетингови проучвания, търговски анализи, консултации, застрахователни услуги, продажби и др.
  Получава лиценз № 63 за извършване на застрахователна дейност като Застрахователен брокер.
  В тази връзка, в края на 2004 г. дружеството е одобрено за титуляр по грандова схема за финансиране на проект “ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАНТИ” по програма “Насърчаване на заетостта сред младежите” със средства, осигурени от Европейския съюз и правителството на Република България. Изпълнението на този проект се осъществи на територията на цялата страна в специализираните офиси на дружеството в градовете София, Пловдив, Варна, Шумен, Смолян, Кърджали и Хасково, където бяха обучени повече от 50 млади специалисти за застрахователни посредници.
  “ХелтНет Финанс” АД предлага на всеки свой клиент личен застрахователен консултант за целогодишно застрахователно обслужване.
  Съгласно българското законодателство единствено застрахователния брокер има юридическо основание да прави маркетинг на застрахователния пазар, въз основа на който да предлага на своите клиенти надеждни и професионални застрахователни услуги.
  В този смисъл ние представляваме клиентите си и отстояваме техните интереси пред застрахователните дружества.
  Ние сме убедени, че само чрез професионално превъзходство и безкомпромисно изпълнение на изискванията на клиентите си, може изцяло да изпълним договорните си и морални задължения. Важно условие в дейността на “ХелтНет Финанс” АД е както абсолютното доверие от страна на клиентите, така и авторитетното партньорство с лицензираните застрахователни компании, с което можем да се похвалим.
  Цялостният процес на комплексното застрахователно обслужване на Застрахователен Брокер “ХЕЛТНЕТ ФИНАНС” АД включва:

  - маркетинг на застрахователния пазар – поглед върху моментната ситуация във всички лицензирани застрахователни дружества;
  - сравнителни анализи и сравнителни ценови листи за всички застрахователни продукти в сферата на автомобилното, имущественото, професионалното, селскостопанското, туристическото и др. застраховане, животозастраховането, пенсионното и здравнотото осигуряване;
  - пълно администриране на застрахователния процес - консултиране за избор на подходящите застраховки и застрахователни дружества, издаване на полици, инкасиране на премии, поддържане пълна база данни на клиентите, подновяване на застраховки и др.
  - текущо договорно обслужване;
  - юридически консултации, в т.ч. и при застрахователни събития.