Нашите съвети

expert_insurance_advice.jpg


Като застрахователен брокер ХелтНет Финанс, още при сключване на застраховка винаги предоставя на клиентите си следната необходима информация, която трябва да знаят, за да си осигурят одобрение на щетата им от застрахователя:

• Не оставяйте/ забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в МПС.

• Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

• При леко ПТП незабавно се обадете на КАТ на тел. 9824901, 9824902 или на тел. 112 и поискайте посещение на място. В случай че КАТ откаже посещение на място, незабавно уведомете застрахователя, за да получите указания от него. В случай че не можете да се свържете със застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел. 9824901, 9824902 или тел. 112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни.

• При тежко ПТП се обадете на КАТ на тел. 9824901, 9824902 или на тел. 112. След като КАТ състави протокол, уведомете застрахователя в срок до 3 дни.

• При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете Застрахователя на дежурния телефон от полицата и фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа заявете щетата писмено в застрахователната компания.

• При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.

• При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.

• Във всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни.

• Не отстранявайте повреди по МПС преди огледа!

• В случай на щета вземете всички възможни мерки за ограничаване на нейния размер!

• Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или искайте съвет, когато не сте сигурни как да отговорите.

Необходими документи за завеждане на щети, които застрахованият или негов упълномощен представител трябва да представи:

• Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
• Протокол от оглед на МПС, извършен при сключване на застрахователната полица;
• Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
• Свидетелство за регистрация на МПС
• Знак за годишен технически преглед на МПС
• Протокол за ПТП (ако събитието е настъпило в следствие на ПТП)
• Акт за установяване на административно нарушение (ако има такъв)
• Служебна бележка от МВР/РДВР/ПАБ/ХМС (ако щетите са на повече от 5 елемента, служебна бележка е задължителна!)

ХелтНет Финанс предлага асистнас при заявяване на щета. Наш консултант може да Ви придружи до центъра за ликвидация на компанията, в която сте сключили застраховката си; да Ви посъветва по телефона какво да направите при създалото се събитие и каква е следваща стъпка; да вземе автомобила Ви, да заяви щетата и да го върне до посочен от Вас адрес. За това при събитие най-важния съвет, който трябва да запомните е: Обадете се на дежурния телефон за ЗБ „ХелтНет Финанс” – 0892 438562.